16 juni 2017

Lollipops

Vanlig form att klippa är lollipop, Lady Farm i England.
Jag har visat bilder på vild asp, björk och andra vanliga träd.
Björk och lönn beskär man efter midsommar, så de inte blöder.

01 juni 2017

vackert i Skottland

Drummond Castle Garden Skottland.