28 mars 2009

Vide - Willow

Sly, som växer bland stenar vid asfaltskanten. Ingenting kan planteras där. Jag formklipper den vilda viden för att få en grön kant. Vresros blommar och doftar intill, jag lyckades plantera små 10 cm stora sticklingar av Rosa rugosa, som överlevt och växt till sej.

22 mars 2009

Ek-berså

Jag såg en ek-berså på Hisingen. Formklippt ek har jag tidigare bara sett på Drottningholm (klicka på bilden). Jag håller på att forma en ek i min egen trädgård, klipper den rund, lollipop.

10 mars 2009

Tallar - Scots Pine

Vi har tallar på vårt berg, som jag leker med.
De får inte växa för stora och klipps till bollar. Formklippta tallar på vårt berg, nästan ingen jord. Även om träden inte blir eviga, har jag glädje av dem 10-15 år.