24 mars 2011

Labyrinter

Det är spännande med labyrinter, här Blenheim Palace. Har man plats kan man göra av olika växter, jag såg lavendellabyrint i Skåne. Och i Wisley Garden fanns det en början till labyrint av solrosor.

06 mars 2011

Spaljépäron

De hundraåriga spaljépäronträden i Trädgårdsföreningen har blivit varsamt ansade.