28 juli 2006

Ek - Oak


Formklippt ek såg jag för första gången vid Drottningholms slott, inte ofta man ser det.

Om man klipper av ek, växer grenen som (häx)kvast. I vår trädgård försöker jag formklippa små ekar.
Mycket formklippta träd & buskar att fota vid Drottningholms slott.
The Palace of Drottningholm has been the present Royal Family's permanent residence.

01 juli 2006

Buxbom - Box

I Sofiero slott finns denna söta hjärteformade buxbom, passande på vår 23:e bröllopsdag idag. Buxbom tillhör de lättaste buskarna att forklippa.
Ulla Molins berömda tuppar.