01 juli 2017

liguster lollipop

En spretig gren av liguster skulle vän av ordning klippt bort, men den går lätt att stamma upp och forma till lollipop.