02 juli 2017

boll av björk

Tätare och bättre för varje år.
En liten grupp små björkar blir en fin boll.

01 juli 2017

liguster lollipop

En spretig gren av liguster skulle vän av ordning klippt bort, men den går lätt att stamma upp och forma till lollipop.