27 april 2011

Hav av bollar

Buxbom på muren är gôrsnyggt hos Hannu S, jag vill också ha.

26 april 2011

Idegransklot

Det finns mycket skrönor och rädsla över giftiga växter i trädgårdar, och föräldrar lägger energi på helt fel saker. Det finns inga förgiftningsfall av giftiga växter de senaste 50 åren. Men över 400 barn måste åka till sjukhus varje sommar för att de fått tändvätska i sej, när man grillar i trädgården. Idegrans barr och ved är något giftiga (gör inga grillpinnar av den) men bara FRÖNA i de röda bären är giftiga, däremot inte det röda fruktköttet. Fröna passerar igenom utan att göra skada (fåglarna äter ju bären), man ska inte tugga på dem. Prata med barnen, lär dem, redan en 2-åring förstår, vilka växter inte är ätliga.

01 april 2011

Broderiparterrer

Broderiparterrer av buxbom, Penshurst Place, Kent.
Cothay Manor, England.
Broderiparterrer i Vatikanens trädgård i Rom (KLICKA).