25 augusti 2014

JAS-period nu

JAS är juli, augusti, september, bästa tiden för beskärning efter midsommar. Man kan beskära alla träd och buskar utan att de blöder. Träd blöder inte när de har blad, exempelvis björk och lönn.

23 augusti 2014

Tråkig entré?

Med idegran kan man pigga upp.

15 augusti 2014

Asp

Vi har en tuff trädgård med mycket berg, jag tänker en och två gånger, innan jag ta bort något som växer. Denna 20-åriga asp växer nästan utan jord rakt på berget (KLICKA på bilderna).
Vår vilda asp, betraktad som sly av många, går att formklippa vackert till en boll, lollipop. Trädet är nu över 20 år och drygt 2 meter. Den vilda ängen framhävs bättre med kontraster.