26 juni 2006

Idegran - Yew

Formklippning är inte bara buxbom, jag kommer att visa och lekmannamässigt berätta om olika sorters träd och buskar, som går att forma, bra svensk bok.

Idegran
-svamp, Cothay Manor, England.

25 juni 2006

Magnolia


I trädgårdsböcker står det att man inte ska beskära magnolia, bara ta bort döda grenar, men i Rom ser man en hel del formklippta magnolior.
Peterskyrkan i bakgrunden, mäktigt, Michelangelo ville nog se det så här. Efter midsommar är bra tid för vettig beskärning, för ett väletablerat träd.


I Vatikanens trädgårdar kan man hitta en hel del formklippt, topiary.
The Vatican Gardens in Rome.

Vilda träd - Birch, Aspen


En vild asp, betraktad som sly av många, går att formklippa vackert till en boll, lollipop. Detta träd är
ca 15 år och 2 meter hög.
En vackert formklippt björk. Det är en myt, att man inte kan formklippa björk. Det viktiga är att klipper efter midsommar, när björken har löv, annars kan den blöda.