03 oktober 2008

Bok - Beech

Bok är lätt att formklippa, utanför Artisten i Göteborg.Bok har vacker färg på vintern, ger struktur hela året.

01 oktober 2008

Rädda Norrvikens trädgårdar

I Norviken finns det fina idegrans formationer, men trädgården lever med ständiga hot av penningsintresserade exploaterare. Norrvikens Trädgårdar är ett nationellt/europeiskt kulturarv. Det är orimligt att trädgårdarna skall förstöras på grund av att kommunen oroas över kostnaderna för trädgårdarnas utveckling. Men genom att bilda ett kulturreservat skapas nya möjligheter för finansiering av trädgårdarnas skötsel och utveckling. Läs om hotet på hemsidan.Bli stödmedlem, anmäl så här: Meila till Trädgårdssällskapets e-post: dahlgren1@tele2.se och skriv in följande Jag vill bli medlem i Norrvikens Trädgårdssällskap. Namn, Postadress, Mailadress: Obligatoriskt