10 december 2015

Nobeldagen

Runt Alfred Nobels grav finns det formklippta idegranar.
I Haga Norra kyrkogård finns mycket fina formklippta träd.

Inga kommentarer: