26 april 2011

Idegransklot

Det finns mycket skrönor och rädsla över giftiga växter i trädgårdar, och föräldrar lägger energi på helt fel saker. Det finns inga förgiftningsfall av giftiga växter de senaste 50 åren. Men över 400 barn måste åka till sjukhus varje sommar för att de fått tändvätska i sej, när man grillar i trädgården. Idegrans barr och ved är något giftiga (gör inga grillpinnar av den) men bara FRÖNA i de röda bären är giftiga, däremot inte det röda fruktköttet. Fröna passerar igenom utan att göra skada (fåglarna äter ju bären), man ska inte tugga på dem. Prata med barnen, lär dem, redan en 2-åring förstår, vilka växter inte är ätliga.

2 kommentarer:

olgakatt sa...

Djur och människor är olika känsliga. Hästar dör av en liten kvist idegran, tyvärr! Det händer ju då och då att människor i välmening slänger in sitt trädgårdsklipp i hästhagar och det har tagit död på ett antal hästar. Tyvärr äter hästarna gärna idegran, liksom de äter växten stånds som ibland finns på betena och är dödligt farlig för dem.

Hanneles bokparadis sa...

Olgakatt, jag tror att idegrans grenars giftighet är ganska allmänt känt, och att det inte är lämplig djurföda. Det finns ingen anledning att avstå från denna fina växt i sin trädgård.